76 Investigadores/as

Amelia
Almorza Hidalgo
Historia e Institucións Económicas
Bethany
Aram Worzella
Historia Moderna
Anne Catherine
Aubry
Filoloxía Francesa
Sonia
Casal Madinabeitia
Filoloxía Inglesa
Olga
Cruz Moya
Lingua Española
Lucía
Fernández Amaya
Filoloxía Inglesa
Estefanía
Flores Acuña
Filoloxía Italiana
Adrián
Fuentes Luque
Tradución e Interpretación
Lina Yolanda
Galvez Muñoz
Historia e Institucións Económicas
Antonio
García García
Análise Xeográfica Rexional
Reyes
Gómez Morón
Filoloxía Inglesa
Antonio José
López Gutiérrez
Ciencias e Técnicas Historiográficas
Juan
Marchena Fernández
Historia de América
Saad
Mohamed Saadhelal
Estudos Árabes e Islámicos
María de los Ángeles
Morón Martín
Tradución e Interpretación
María del Rocío
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
María Pilar
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
Igor
Pérez Tostado
Historia Moderna
Nuria María
Ponce Márquez
Tradución e Interpretación
Juan
Prieto Gordillo
Historia da Arte
Juan Antonio
Prieto Velasco
Tradución e Interpretación
Fernando Carlos
Ramos Palencia
Historia e Institucións Económicas
Lucía
Ruiz Rosendo
Ex-investigadora
Kathrin
Siebold
Ex-investigadora
Francisco José
Torres Gutiérrez
Análise Xeográfica Rexional
Amalia
Vahi Serrano
Xeografía Humana
Francisco Javier
Vigier Moreno
Tradución e Interpretación