15 Investigadores/as

Evaristo
Barrera Algarín
Traballo Social e Servizos Sociais
David
Cobos Sanchiz
Teoría e Historia da Educación
Guillermo
Domínguez Fernández
Didáctica e Organización Escolar
María Macarena
Esteban Ibáñez
Teoría e Historia da Educación
Blanca
López Catalán
Organización de Empresas
Eloy José
López Meneses
Didáctica e Organización Escolar
Fernando
López Noguero
Teoría e Historia da Educación
Gonzalo del
Moral Arroyo
Psicoloxía Social
David
Moreno Ruiz
Ex-investigador
José Luis
Sarasola Sánchez Serrano
Traballo Social e Servizos Sociais
Rosa María
Varela Garay
Traballo Social e Servizos Sociais