Diferentes acotaciones para operadores de tipo volterra

  1. Juan José Sánchez Álvarez-Dardet
Dirigida per:
  1. Alfonso Montes Rodríguez Director/a

Universitat de defensa: Universidad de Sevilla

Any de defensa: 2005

Tipus: Tesi