Locucións e colocaciónsalgunhas causas da coaparición dos seus formantes

  1. Juan Antonio Martínez López
  2. Gunn Aarli
Revista:
Cadernos de fraseoloxía galega
  1. Xesús Ferro Ruibal (dir.)

ISSN: 1698-7861

Any de publicació: 2008

Número: 10

Pàgines: 175-188

Tipus: Article

Altres publicacions en: Cadernos de fraseoloxía galega

Indicadors

CIRC

  • Ciències Humanes: C

Resum

Neste estudo tratamos de constatar que tanto na maioría das locucións coma nun grupo das consideradas colocacións está subxacente un proceso metafórico, aínda que de diferente natureza. Un grupo de expresións entre as chamadas colocacións e locucións é o das construcións con pouca complexidade estrutural onde non queda especialmente claro o nivel de abstracción ou metaforización, polo que se adoitan atopar tanto en repertorios locucionais como colocacionais