Locucións e colocaciónsalgunhas causas da coaparición dos seus formantes

  1. Juan Antonio Martínez López
  2. Gunn Aarli
Revue:
Cadernos de fraseoloxía galega
  1. Xesús Ferro Ruibal (dir.)

ISSN: 1698-7861

Année de publication: 2008

Número: 10

Pages: 175-188

Type: Article

D'autres publications dans: Cadernos de fraseoloxía galega

Indicateurs

CIRC

  • Ciencias Humanas: C

Résumé

Neste estudo tratamos de constatar que tanto na maioría das locucións coma nun grupo das consideradas colocacións está subxacente un proceso metafórico, aínda que de diferente natureza. Un grupo de expresións entre as chamadas colocacións e locucións é o das construcións con pouca complexidade estrutural onde non queda especialmente claro o nivel de abstracción ou metaforización, polo que se adoitan atopar tanto en repertorios locucionais como colocacionais