Chapter 8 Functional properties of brainstem motoneurons following their reinnervation of native or foreign muscles

  1. Delgado-García, J.M.
  2. Gruart, A.
Colección de libros:
Supplements to Clinical Neurophysiology

ISSN: 1567-424X

Ano de publicación: 2006

Volume: 58

Número: C

Páxinas: 85-100

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S1567-424X(09)70061-3 GOOGLE SCHOLAR