As migracións de retorno actuais na Galiza

  1. José Antonio Aldrey Vázquez
Libro:
As migracións en Galiza e Portugal: Contributos desde as ciencias sociais
  1. Rubén Camilo Lois González (ed. lit.)
  2. Rosa María Verdugo Matés (ed. lit.)

Editorial: Candeia Editora

ISBN: 84-96163-03-2

Año de publicación: 2006

Páginas: 119-150

Tipo: Capítulo de Libro