Generation of insulin-producing cells from stem cells

  1. Soria, B.
  2. Roche, E.
  3. Reig, J.A.
  4. Martin, F.
Col·lecció de llibres:
Novartis Foundation Symposium

ISSN: 1528-2511

ISBN: 9780470091432

Any de publicació: 2005

Volum: 265

Pàgines: 158-167

Tipus: Aportació congrés