Problema de rutas en caminos forestales considerando múltiples criterios

  1. Osvaldo Fosado Téllez
  2. Mariano Luque Gallego
  3. Pedro Fernández de Córdoba Castellá
  4. Rafael Caballero Fernández
  5. María Amparo León Sánchez
  6. Beatriz Saavedra Castillo
  7. Julián Molina Luque
Livre:
Anales de economía aplicada 2003

Éditorial: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT

ISBN: 84-607-7655-7

Année de publication: 2003

Congreso: ASEPELT España. Reunión anual (17. 2003. Almeria)

Type: Communication dans un congrès