Publicacions en què col·labora amb Miguel Rodríguez Rodríguez (1)