Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Ma. Carmen Mercado Bosch (2)

1987

  1. Repercussió de l'entrenament esportiu intens sobre el creixement i el desenvolupament en la infancia i l'adolescència

    Pediatria catalana: butlletí de la Societat Catalana de Pediatria, Vol. 47, Núm. 6, pp. 429-438

1986

  1. ¿Influencia la práctica deportiva intensa y específica en las constantes morfológicas?

    Apunts: Medicina de l'esport, Vol. 23, Núm. 87, pp. 25-30