Departament: Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica

Àrea: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Grup d'investigació: Métodos Cuantitativos en Empresa y Economía

Correu: mdcarvel@upo.es

Àrees PAIDI: Ciencias Sociales y Jurídicas

Doctora per la Universidad de Sevilla amb la tesi La logística y el transporte de mercancías. Importancia y competitividad en Andalucía 2005. Dirigida per Dr/a. José Vallés Ferrer, Dr/a. María Teresa Arévalo Quijada.