Departament: Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica

Àrea: Estadística i Investigació Operativa

Correu: mprivper@upo.es