Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (5)