Publicacions en què col·labora amb Miguel Vega Expósito (1)