Digital twins for model-driven non-invasive electrical brain stimulation

Duració del 01 de de gener de 2021 al 31 de de desembre de 2024 (47 meses)

Investigadors/es