Mecanismos moleculares de la deficiencia secundaria de coq asociada a defectos de la fosforilación oxidativa

Duración do 01 de xaneiro de 2015 ao 31 de decembro de 2017

Investigadores/as