Liburu kapituluak (2) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2011

  1. El riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 205-230

  2. El riesgo operacional: medición, control y gestión

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 179-204