Laneko dokumentua (2) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2009

  1. Determining operational capital at risk: an empirical application to the retail banking

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  2. Pricing levered warrants with dilution using observable variables

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]