Editorials (1) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2018

  1. Preface

    Contributions to Management Science