Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Venetian Institute of Molecular Medicine (2)