Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Sunnybrook Health Science Centre (1)