Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de China Academy of Chinese Medical Sciences (3)