Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Alabama, Tuscaloosa (3)