22 Ikertzaileak

Ignacio
Flores Prada
Zuzenbide Prozesala
Alfonso
Galán Muñoz
Zigor Zuzenbidea
Eduardo
Gamero Casado
Administrazio Zuzenbidea
Montserrat
Hermosin Álvarez
Finantza eta Zerga Zuzenbidea
Jesús
Ramos Prieto
Finantza eta Zerga Zuzenbidea
Mª Dolores
Rego Blanco
Administrazio Zuzenbidea
Ana
Sánchez Rubio
Zuzenbide Prozesala
Francisco
Toscano Gil
Administrazio Zuzenbidea