Expression of neurokinin B/NK3 receptor and kisspeptin/KISS1 receptor in human granulosa cells

  1. García-Ortega, J.
  2. Pinto, F.M.
  3. Fernández-Sánchez, M.
  4. Prados, N.
  5. Cejudo-Román, A.
  6. Almeida, T.A.
  7. Hernández, M.
  8. Romero, M.
  9. Tena-Sempere, M.
  10. Candenas, L.
Revista:
Human Reproduction

ISSN: 1460-2350 0268-1161

Any de publicació: 2014

Volum: 29

Número: 12

Pàgines: 2736-2746

Tipus: Article

DOI: 10.1093/HUMREP/DEU247 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Objetivos de desarrollo sostenible