La atribución en inglés y español contemporáneoscontrastes en la expresión del cambio de estado

  1. Beatriz Rodríguez Arrizabalaga
Zuzendaria:
  1. Montserrat Martínez Vázquez Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad de Huelva

Defentsa urtea: 1999

Epaimahaia:
  1. Antonio Garnica Silva Presidentea
  2. Francisco Gonzálvez García Idazkaria
  3. Ricardo Mairal Usón Kidea
  4. Joaquín Comesaña Rincón Kidea
  5. Eduardo Varela Bravo Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 74395 DIALNET