Transcranial Electrical Stimulation in Animals

  1. Márquez-Ruiz, J.
  2. Leal-Campanario, R.
  3. Wendling, F.
  4. Ruffini, G.
  5. Gruart, A.
  6. Delgado-García, J.
Libro:
The Stimulated Brain: Cognitive Enhancement Using Non-Invasive Brain Stimulation

ISBN: 9780124047044

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 117-144

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-404704-4.00005-3 GOOGLE SCHOLAR