Revisiting the legal origins hypothesis: A brief review of the literature

  1. Oto-Peralías, D.
  2. Romero-Ávila, D.
Col·lecció de llibres:
Contributions to Economics

ISSN: 1431-1933

Any de publicació: 2017

Pàgines: 5-20

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-319-67041-6_2 GOOGLE SCHOLAR