Conclusions

  1. Oto-Peralías, D.
  2. Romero-Ávila, D.
Colección de libros:
Contributions to Economics

ISSN: 1431-1933

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 163-165

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-67041-6_9 GOOGLE SCHOLAR