Literature review on the effect of the ease of doing business on economic and financial outcomes

  1. Oto-Peralías, D.
  2. Romero-Ávila, D.
Colección de libros:
Contributions to Economics

ISSN: 1431-1933

Año de publicación: 2017

Páginas: 37-56

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/978-3-319-67041-6_4 GOOGLE SCHOLAR