Analysis of the Sociability of Older People in Urban Environments

  1. Algarín, E.B.
  2. Vázquez-Fernández, M.J.
  3. Sarasola Fernández, A.
Colección de libros:
Studies in Systems, Decision and Control

ISSN: 2198-4190 2198-4182

Ano de publicación: 2020

Volume: 208

Páxinas: 305-313

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-18593-0_23 GOOGLE SCHOLAR