Visualization techniques of management rules for software development projects

  1. Mata, J.
  2. Alvarez, J.L.
  3. Riquelme, J.C.
  4. Ramos, I.
  5. Aguilar, J.S.
  6. Ferrer, F.
Actes:
Proceedings - International Conference on Quality Software

ISSN: 1550-6002

ISBN: 0769520154

Any de publicació: 2003

Volum: 2003-January

Pàgines: 360-367

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/QSIC.2003.1319122 GOOGLE SCHOLAR