Generation of Insulin-Producing Cells from Stem Cells

  1. Soria, B.
  2. Roche, E.
  3. Reig, J.A.
  4. Martin, F.
Llibre:
Stem Cells: Nuclear Reprogramming and Therapeutic Applications

ISBN: 9780470091432

Any de publicació: 2008

Volum: 265

Pàgines: 158-167

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1002/0470091452.CH13 GOOGLE SCHOLAR