Introducción

  1. Juan Montabes Pereira pr.
  2. Carmen Ortega Villodres pr.
Book:
Anuario político de Andalucía 2011

Publisher: Fundación Centro de Estudios Andaluces

ISBN: 978-84-939926-9-9

Year of publication: 2012

Pages: 11-16

Type: Book chapter