How to Use Force Sensors for Resistance Training in Daily Practice

  1. Sánchez-Sixto, A.
  2. McMahon, J.J.
Colección de libros:
Lecture Notes in Bioengineering

ISSN: 2195-2728 2195-271X

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 195-210

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-81989-7_11 GOOGLE SCHOLAR