Presentación

  1. Soriano Díaz, Ramón Luis
Libro:
Barack Obama. Política y Derechos
  1. Soriano Díaz, Ramón Luis (coord.)

Editorial: Aconcagua Libros

ISBN: 978-84-943237-7-5

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 9-12

Tipo: Capítulo de libro