Obtención de células productoras de insulina a partir de células madre embrionarias

  1. Juan A. Reig
  2. Enrique Roche Collado
  3. Bernat Soria Escoms
Llibre:
Fundamentos moleculares de la medicina
  1. Enrique Blázquez Fernández (coord.)

Editorial: Real Academia Nacional de Medicina

Any de publicació: 2005

Pàgines: 195-208

Tipus: Capítol de llibre