Stem cell approaches for β-cell replacement

  1. Roche, E.
  2. Soria, B.
Libro:
Islet Transplantation and Beta Cell Replacement Therapy

ISBN: 9780824728625

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 311-325

Tipo: Capítulo de libro