OBLICClassification system using evolutionary algorithm

  1. Alvarez, J. L.
  2. Mata, J.
  3. Riquelme, J. C.
Llibre:
Bio-inspired applications of connectionism: 6th International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks, IWANN 2001, Granada, Spain, June 13-15, 2001, Proceedings, Part II
  1. Mira, José (ed. lit.)
  2. Prieto, Alberto (ed. lit.)

Editorial: Springer Alemania

ISBN: 3-540-42237-4

Any de publicació: 2001

Pàgines: 644-651

Tipus: Capítol de llibre