Views Linking Colonialism with Institutions

  1. Oto-Peralías, D.
  2. Romero-ávila, D.
Colección de libros:
Contributions to Economics

ISSN: 2197-7178 1431-1933

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 13-26

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-54127-3_2 GOOGLE SCHOLAR