Considerations for Clinical Use of Mesenchymal Stromal Cells

  1. Hmadcha, A.
  2. Soria, B.
  3. Tejedo, J.R.
  4. Bedoya, F.J.
  5. Sempere-Ortells, J.M.
  6. Smani, T.
Llibre:
Handbook of Stem Cell Therapy: Volume 1

ISBN: 9789811926549

Any de publicació: 2022

Pàgines: 51-102

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-981-19-2655-6_3 GOOGLE SCHOLAR