Publications en collaboration avec des chercheurs de Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1)