Publicacions en què col·labora amb Emma Sobremonte de Mendicuti (1)