Department: Philology and Translation

Area: English Philology

Research group: Comunicación Interlinguística e Interpretación Intercultural: Representaciónes Identitarias en España

PAIDI Areas: Humanities