Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Leibniz Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures (1)