Departament: Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica

Àrea: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica