Publications (1) Publications de Ignacio Carlos Garrido Manrique

2023

  1. Plan da Cultura Marítima de Galicia: Horizonte 2030

    Consellería do Mar, Centro de Investigacións Mariñas