Publications by the researcher in collaboration with Juan Montabes Pereira (2)

2012

  1. Introducción

    Anuario político de Andalucía 2011 (Fundación Centro de Estudios Andaluces), pp. 11-16