Publicacions en què col·labora amb Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos (1)